Antonio Baldini, italiensk forfatter; deltok i den første verdenskrig og skildret sine krigsopplevelser i Nostro purgatorio (1918). Han arbeidet som journalist i Corriere della Sera og skrev for litterære tidsskrifter som Voce og Ronda. Baldinis fortellerstil i bøkene Michelaccio (1924) og Rugantino (1942) befinner seg i grenselandet mellom det realistiske og det fabulerende. Han utgav også reiseskildringer og essays.