Andrej Sergejevitsj Bubnov, russisk politiker, medlem av sosialdemokratenes bolsjevikfraksjon fra 1903. Som sovjetisk folkekommissær for undervisning 1927–37 gjorde han slutt på de progressive forsøksordningene og la hovedvekten på praktisk yrkesutdannelse. Han ble fengslet under de store utrenskningene og henrettet; rehabilitert 1956.