Andrea Sacchi, italiensk maler som tilhørte den klassiske retning innen det romerske barokkmaleriet. Elev av Francesco Albani i Roma og av Ludovico Carracci i Bologna. Et av hans best kjente verk, Den guddommelige visdom i Palazzo Barberini i Roma (1629–31), er et belegg for at samme oppdragsgiver kunne benytte seg av kunstnere med innbyrdes sterkt avvikende idealer. I en annen av palassets saler malte nemlig Pietro da Cortona omtrent samtidig Allegori over det guddommelige forsyn, som skiller seg fra Sacchis enkle komposisjon og formklare figurfremstillinger.