Anders Ryssdal, norsk jurist, sønn av Rolv Ryssdal. Cand. jur. 1983, dr. juris 1995 på avhandlingen An economic analysis of civil suits and appeals, partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech fra 1993. Anders Ryssdal har vært medlem av en rekke offentlige utvalg, og var leder av Den norske Advokatforening 2004–08.