Anders Bure, svensk embetsmann og kartograf; fetter av Johan Bure. Var svensk generalmatematiker og arbeidet særlig med oppmåling. I 1611 utgav han det første egentlige Sverige-kart, et gravyrkart over Nord-Sverige, og 1626 kom hans hovedverk, det store 6 blads kart over Sverige, Norge, Finland og tilgrensende deler av Danmark, Tyskland, østersjølandene og Russland. Dette kartet regnes som det første noenlunde pålitelige kart over Skandinavia, og tjente som original for nesten alle andre kart i ca. hundre år fremover. En nyutgave av kartet ble utsendt i 1936. Bure blir regnet som organisator av svensk landmåling, og han arbeidet for å innføre desimalenheter i mål og vekt, felles for hele landet.