AFS, amerikansk organisasjon som siden 1947 med innsamlede midler driver ungdomsutveksling mellom USA og andre land for å fremme forståelsen mellom nasjonene. Stiftet 1914 for frivillig ambulansetjeneste i den første verdenskrig, en tjeneste som ble opprettholdt også under den annen verdenskrig. Deltakerne skal leve som familiemedlemmer i de familier som tar imot dem. De betaler ikke for oppholdet, og skal oppfylle de plikter som hviler på et vanlig familiemedlem.