Alojz Gradnik, slovensk forfatter; skrev erotiske dikt og dikt med sosialt og nasjonalt innhold. Kjent for sine gjendiktninger av bl.a. Petrarca, Dante og Petöfi.