Alunsjøen, innsjø i Oslo, i Lillomarka nord for Grorud bydel; 0,3 km2, 238 moh. Utløp i Alna. Geologisk verneverdig område. Bergverksdrift (Gotthalfske Kobberverk) i området i begynnelsen av 1700-tallet og av et fransk gruveselskap 1880–98.