Allis Helleland, dansk kunsthistoriker. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kunstmuseum 1985–87, ved Aarhus Kunstmuseum 1989–92, deretter utstillingssjef ved Museet på Koldinghus før hun i 1994 ble ansatt som direktør for Statens Museum for Kunst i København. Her har hun bl.a. hatt ansvaret for en rekke utstillinger med stor publikumstilstrømning. August 2007–august 2008 direktør ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo.