Alfred Rethel, tysk maler og tegner; påvirket av Peter von Cornelius og Albrecht Dürer. 24 år gammel fikk han i oppgave å smykke Aachens rådhus med fresker av Karl den stores liv. Høyt vurdert er hans akvarellerte tegninger, som for eksempel syklusen Ein Totentanz aus dem Jahre 1848 og enkeltblad som tresnittet Der Tod als Freund (1851).