Alexander Severus, romersk keiser 222–35. Han var som barn adoptert av sin fetter, keiser Heliogabalus, og ble keiser da denne ble myrdet. Sto hele sitt liv under innflytelse av moren, Julia Mammaea. Han hadde også kloke rådgivere i juristene Paulus og Ulpian; den sistnevnte ble myrdet uten at keiseren kunne gripe inn. Alexander støttet seg til senatet, arbeidet for et skarpere skille mellom sivil og militær sektor og var tolerant mot de kristne. Det lyktes ham å sikre Mesopotamia for riket, og han la opp til forhandlingsfred med germanerne da han og moren ble vraket av soldatene og senere myrdet.