Alastair Campbell, britisk offentlig tjenestemann og journalist. Karriere i pressen bl.a. som politisk redaktør i Daily Mirror. Fra 1994 Tony Blairs pressesekretær, en stilling han fortsatte i etter at Blair ble statsminister i 1997 og med svært utvidede fullmakter. 2001 kommunikasjonsdirektør ved statsministerens kontor. Campbell var kjent som en dyktig «spin doctor», men han måtte gå av høsten 2003. Bakgrunnen var høringene etter Irak-krigen, der det ble avslørt at etterretningsrapporter sendt til den britiske regjeringen var «spritet opp» for å rettferdiggjøre britenes deltakelse i krigen mot Irak. Campbell ble bl.a. beskyldt for å ha stått bak opplysningen om at Irak kunne sette i verk et angrep med ødeleggelsevåpen i løpet av 45 minutter. Dette var opplysninger som statsminister Blair brukte for å legitimere krigen, men som ikke var nedskrevet i etterretningsrapportene. Campbell benektet at han hadde noe ansvar for dette, men han ble utpekt til syndebukk og gikk av. Han var igjen knyttet til Blairs stab foran den tredje valgseieren i 2005. Campbells dagboksnotater ble i redigert utgave utgitt 2007 som The Blair Years.