Alan J. Heeger, amerikansk fysikalsk kjemiker, professor i polymerkjemi ved University of California, Santa Barbara fra 1982, og direktør for Institute for Polymers and Organic Solids fra 1983. Heeger var 1962–82 professor ved University of Pennsylvania. Han er særlig kjent for sin forskning på halvledere og metalliske polymerer, spesielt deres elektriske, optiske og mekaniske egenskaper. 1990 grunnla han UNIAX Corporation (kjøpt av DuPont i 2000), hvor man arbeider med OLED-skjermer. Heeger delte Nobelprisen i kjemi 2000 med Alan G. MacDiarmid og Hideki Shirakawa for oppdagelsen av elektrisk ledende polymerer og den videre utviklingen av dem.