Adolfo Venturi, italiensk kunsthistoriker; professor ved universitetet i Roma 1899–1931. Hans hovedverk er Storia dell'arte italiana (11 bd., 1901–40); redaktør av L'Arte 1890–1932.