ACE-pedagogikk, pedagogisk system utviklet i USA i 1960-årene. ACE-pedagogikken legger sterk vekt på kristne verdier og et bibelsk verdensbilde med Gud i sentrum i tilværelsen. Alle fag gjennomsyres av dette verdensbilde. Flere kristne privatskoler i Norge drives etter ACE-pedagogikken, som er omstridt fordi den etter manges mening strider mot den offentlige skolens undervisning om likestilling, seksualitet og utviklingslære.