Abrogans, senlatinsk synonymleksikon. Ble i 765 overført til tysk av biskop Arbeo av Mais ved Meran og er det eldste kjente skriftstykket på tysk språk. Tittelen er identisk med første oppslagsord (abrogans 'ydmyk'). Utgitt i faksimile 1930.