AIDA-modellen

AIDA-modellen
AIDA-modellen er ei trakt som skildrar stega i ein påverknadsprosess overfor forbrukaren, og som ligg til grunn for utforming av reklame, annonsar, salstilbod og anna marknadspåverknad. Traktutforminga betyr at av alle som blir oppmerksame på produktet eller tenesta, vil eit utval av dei fatte interesse, og av dei som fattar interesse, vil eit utval få lyst på produktet eller tenesta, og til slutt står dei som utfører den handlinga avsendaren ønskjer å oppnå.
AIDA-modellen
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

AIDA-modellen er ein firedelt forbrukarteori som skildrar stega i en påverknadsprosess, og som ligg til grunn for utforming av reklame, annonsar, salstilbod og anna marknadspåverknad.

AIDA er ei engelsk forkorting for Attention, Interest, Desire, Action, på norsk: merksemd, interesse, ønskje, handling.

Fire punkt

Modellen er sett saman av fire punkt som tek utgangspunkt i effektane reklamen skapar hjå mottakaren, og skal skape:

  • Attention (merksemd): For at ein kunde skal kunne vurdere ein reklame, må han/ho bli merksame på den. Reklamen si dramatisering blir som oftast brukt til å skape merksemd, til dømes ved å bruke kjendisar eller aktuelle hendingar.
  • Interest (interesse): Når reklamen har fått merksemd må merksemda også brukast til noko, nemleg å gjere kunden interessert i produktet eller tenesta ved å spele på det produktet kan gjere for kunden, eller korleis kunden sitt ønske kan bli oppfylt.
  • Desire (ønske): Reklama skal gi kunden eit ønske om å kjøpe eller eige produktet fordi det løyser eit problem, gir nye moglegheiter eller kan gi sosial eller fagleg status. Ein bil kan løyse transportproblemet, gi nye feriemoglegheiter, gjere naboane misunnelege eller skape anerkjenning blant likesinna bilinteresserte.
  • Action (handling): Reklama sitt føremål er å få kunden til å handle, anten ved å kjøpe produktet, støtte opp under ei sak, delta i ein aktivitet eller anna. Når kunden har kome dit i prosessen, har han/ho bestemt seg og treng utløysande informasjon i form av adresse, telefon, nettstad eller anna.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg