Annette Kolb, tysk forfatter. Skrev tallrike essayer på tysk og fransk som skildrer hennes møter med kunstnere og politikere, hennes politiske engasjement for en forståelse mellom Tyskland og Frankrike, for Europas enhet og mot Hitler. Hennes tre romaner er selvbiografisk preget og ser tilbake på samfunnet som gikk i graven med den første verdenskrig (Das Exemplar, 1913; Daphne Herbst, 1928; Die Schaukel, 1934). Thomas Mann har portrettert henne i skikkelsen Jeanette Scheurl i romanen Doktor Faustus. Andre verker er Memento. Erinnerungen (1960), Zeitbilder (1964).