Filippinenes samtidshistorie

Filippinenes historie begrenser seg hovedsakelig til tiden etter at landet ble kolonisert at europeere på 1500-tallet, ettersom det er lite historisk kildemateriale til kunnskap om tiden før dette. Filippinene ble befolket fra fastlandet i steinalderen. Fra 800-tallet evt. besøkte kinesiske sjøfarere øyene, men på 1400-tallet drev muslimer den kinesiske innflytelsen tilbake. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Filippinenes samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 13 artikler: