António Vitorino, portugisisk politiker (sosialist) og jurist. Medlem av parlamentet siden 1980, medlem av Europaparlamentet 1980–84 og fra 1994. Visestatsminister og forsvarsminister 1995–97. 1999–2004. Portugals medlem i Europakommisjonen med ansvar for juridiske og innenrikske forhold.