António Ramalho Eanes, portugisisk politiker og general, Portugals president 1976–86. Han støttet offiserskuppet 1974, men reagerte da kommunistene forsøkte å ta makten 1975. Som følge av dette ble han valgt til president 1976, gjenvalgt 1980. Stod som president utenfor partipolitikken, men dannet senere sitt eget parti, Partido Renovador Democrático (PRD), og var partileder 1986–87. Trakk seg deretter ut av politikken.