Romrett er internasjonale rettsregler med formål å regulere den menneskelige virksomheten som er knyttet til verdensrommet. På grunn av de spesielle forholdene som gjør seg gjeldende under oppskytning, operasjon og tilbakevending av romfartøyer, fordi rommet over en stat ikke er undergitt dens suverenitet på samme måte som land- og sjøterritorium samt lufthavet over, og fordi det forholdsvis tidlig i romalderen ble nødvendig å etablere regler for eiendoms- og brukerretten til andre himmellegemer, har FN, ved Komiteen for fredelig bruk av rommet, tatt initiativet til utarbeidelsen av flere generelle avtaler. Hele artikkelen

Ny artikkel