Ekspropriasjon er å bli tvunget til å gi fra seg eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot full erstatning. Ytelsen av erstatning skiller ekspropriasjon fra konfiskasjon. Skatter faller utenfor, idet de utlignes etter skattemessige hensyn og i samsvar med visse likhetsgrunnsetninger. Den som krever ekspropriasjon kalles ekspropriant, mens den den som må gi fra seg rettigheten kalles ekspropriat.. Hele artikkelen