Ekspropriasjonsrett

Ekspropriasjon, tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot full erstatning. Ytelsen av erstatning skiller ekspropriasjon fra konfiskasjon; skatter faller utenfor, idet de utlignes etter skattemessige hensyn og i samsvar med visse likhetsgrunnsetninger. Den som krever avståelse ved ekspropriasjon, kalles ekspropriant, den som må gi fra seg, ekspropriat. Hele artikkelen