oreigningslova

Artikkelstart

Oreigningslova, lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959, gjelder ekspropriasjon av fast eiendom. I mangel av motsatt bestemmelse gjelder lovens regler så langt de passer også ved inngrep i henhold til andre ekspropriasjonslover, blant annet lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917, vegloven av 21. juni 1963, plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 og vannressursloven av 24. november 2000.

Adgangen til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjon er i lovens § 1 lagt til Kongen, men med hjemmel i § 5 er myndighet overført til departementene og enkelte andre sentraladministrative organer, derunder Fylkesmannen. Avgjørelse om ekspropriasjon må ikke treffes med mindre det må antas at inngrepet utvilsomt vil være mer til gagn enn skade (§ 2). Ifølge § 3 kan ikke andre enn stat og kommune få tillatelse til ekspropriasjon, med mindre det ved kongelig resolusjon er truffet annen bestemmelse, noe som imidlertid i betydelig utstrekning er skjedd.

Skjønn

Kapittel 3 om skjønn gir enkelte regler om disse som kommer i tillegg til prosessreglene i skjønnsloven av 1. juni 1917. Hovedregelen er at ekspropriasjonserstatningen (vederlaget) skal fastsettes ved skjønn for tingretten, men ved visse, særskilt angitte mindre omfattende inngrep, ved jordskifteretten.

Vederlag

I kapittel 4 er det fastsatt at ved inngrep som ikke er tidsbegrenset, skal vederlaget settes til en engangssum; ellers kan skjønnet velge mellom engangs- eller årlig vederlag. Årlig vederlag skal justeres hvert 20. år, særlig under hensyn til forandringer i pengeverdien.

Regler om hvordan erstatningen skal utmåles er gitt i lov av 6. april 1984 om vederlag ved oreigning av fast eigedom. Se ellers ekspropriasjon.

Iverksettelse

Etter § 25 kan eksproprianten få samtykke til å sette inngrepet i verk før skjønn er holdt, unntaksvis endog før det er forlangt, dersom det haster mye.

Begrensninger for ekspropriaten

Oreigningslova § 28: Når sak er innledet, må ekspropriaten (den inngrepet rammer) ikke foreta noe med eiendommen som kan hindre, vanskeliggjøre eller fordyre det påtenkte ekspropriasjonsinngrepet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Keiserud, Erik og Kristin Bjella: Oreigningsloven med kommentarer, 3. utg. (2015), Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg