Oreigningslova er en norsk lov som regulerer ekspropriasjon av fast eiendom. I mangel av motsatt bestemmelse gjelder lovens regler så langt de passer også ved inngrep i henhold til andre ekspropriasjonslover, blant annet vassdragsreguleringsloven, vegloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven.

Faktaboks

Fullt navn
lov om oreigning av fast eigedom
Kortnavn
oreigningslova
Forkortelse
orl.
Lovdata-ID
NL/lov/1959-10-23-3

Lovens innhold

Avgjørelse om ekspropriasjon

Adgangen til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjon er i utgangspunktet lagt til Kongen, men myndighet er i loven overført til departementene og enkelte andre sentraladministrative organer, derunder statsforvalteren. Avgjørelse om ekspropriasjon må ikke treffes med mindre det må antas at inngrepet utvilsomt vil være mer til gagn enn skade. Bare stat og kommune kan få tillatelse til ekspropriasjon, med mindre det ved kongelig resolusjon er truffet annen bestemmelse, noe som imidlertid i betydelig utstrekning er skjedd.

Skjønn

Lovens kapittel 3 om skjønn gir enkelte regler som kommer i tillegg til prosessreglene i skjønnsloven. Hovedregelen er at ekspropriasjonserstatningen (vederlaget) skal fastsettes ved skjønn for tingretten, men ved visse, særskilt angitte mindre omfattende inngrep, ved jordskifteretten.

Vederlag

Ved inngrep som ikke er tidsbegrenset, skal vederlaget settes til en engangssum; ellers kan skjønnet velge mellom engangs- eller årlig vederlag. Årlig vederlag skal justeres hvert 20. år, særlig under hensyn til forandringer i pengeverdien.

Regler om hvordan erstatningen skal utmåles er gitt i lov av 6. april 1984 om vederlag ved oreigning av fast eigedom. Se ellers ekspropriasjon.

Iverksettelse

Eksproprianten kan få samtykke til å sette inngrepet i verk før skjønn er holdt, unntaksvis endog før det er forlangt, dersom det haster mye.

Begrensninger for ekspropriaten

Når sak er innledet, må ekspropriaten (den inngrepet rammer) ikke foreta noe med eiendommen som kan hindre, vanskeliggjøre eller fordyre det påtenkte ekspropriasjonsinngrepet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Keiserud, Erik og Kristin Bjella: Oreigningsloven med kommentarer, 3. utg. (2015)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg