Kunsthåndverk er kunstnerisk utformede gjenstander som er håndverksmessig fremstilt. Som praksis har kunsthåndverk vært sterkt knyttet opp mot materialbaserte håndverksteknikker. Mye brukte materialer innenfor håndverk er blant annet keramikk, tekstil, glass og metall. Selve ordet kunsthåndverk er kommet relativt sent i vanlig bruk. Det har vært snakk om folkeindustri, husflid, prydkunst og fremfor alt om kunstindustri og brukskunst. Hele artikkelen