Kunsthåndverk

Kunsthåndverk, blir av fagforeningen Norske Kunsthåndverkere definert slik: Arbeider i tekstil, keramikk, glass, lær, metaller og andre materialer som er formet og ferdig produsert i kunsthåndverkerens verksted – under forhold hvor kunsthåndverkeren er ansvarlig for hele prosessen fra idé til ferdig arbeid. Denne relativt trange definisjonen ble etablert i 1970-årene for å markere grensen til det langt videre begrep brukskunst – et ord som også er blitt mer og mer utnyttet i kommersiell hensikt. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kunsthåndverk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 8 artikler: