Irisk, fuglenavn, se f.eks. bergirisk og tornirisk.