Hawaiifinker, draktfugler, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Høyt spesialiserte fugler med særlig stor variasjon i nebbform fra art til art. Dette gjør at de kan utnytte forskjellige typer føde, slik at konkurransen mellom artene blir liten. Liksom hos darwinfinkene har denne utviklingen skjedd gjennom geografisk isolasjon og såkalt adaptiv radiasjon. Omfatter omkring 32 arter som utelukkende forekommer på Hawaii-øygruppen. Av de 32 er minst 9 arter allerede utdødd og minst 17 andre står i fare for å forsvinne. En viktig årsak til tilbakegangen er konkurransen med arter som mennesket har innført til øygruppen.