Mjølke er ei planteslekt i mjølkefamilien med om lag 170 arter. Plantene er urter med firetallige, rosa blomster. Slekta er utbredt i tempererte strøk over store deler av jorda. I Norge finnes tolv arter som regnes som hjemlige og tre innførte arter. Hele artikkelen