Malurt er en slekt i kurvplantefamilien, urter med små, nikkende kurver i risformet klase. Kronen er rørformet, og frukten mangler fnokk. Det finnes rundt 500 arter, derav mange karakterplanter for saltstepper på den nordlige halvkule.  Flere arter vokser vilt i Norge, blant annet: burot, A. vulgaris markmalurt, A. campestris strandmalurt, A. maritima ekte malurt, A. Hele artikkelen