Markmalurt, flerårig urt i kurvplantefamilien. 20–70 cm høy, bladene er flikete og som regel uten behåring. Blomsterkurvene vokser i topp, med mange kurver på hver gren. Markmalurt vokser på tørre rabber, for det meste på kalkrik grunn, fra Vest-Agder til Oppland, for øvrig finnes den i Europa, Vest-Asia og Nordvest-Afrika. Se også malurt.