Soldoggfamilien ein plantefamilie blant dei tofrøblada plantene. Globalt består familien av rundt 130 artar fordelt på tre slekter; soldoggslekta (Drosera), Dionaea og Aldrovanda. Både Dionaea og Aldrovanda er monotypiske. Artane i familien har mekanismar tilpassa for å fange og bryte ned bytte, som insekt eller andre smådyr. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel