Soldogg er ei planteslekt med om lag 128 artar kjøtetande plantar i soldoggfamilien. Artane fangar insekt og andre små dyr med hjelp av klebrige hår på blada. Det er tre artar i Noreg som høyrer til denne slekta. Hele artikkelen

Ny artikkel