Kaprifolfamilien er er en tofrøbladet plantefamilie. Den består av 28 slekter med over 825 arter, rundt ti av disse finnes viltvoksende i Norge. Det er også en rekke mye brukte prydbusker som hører til her. Hele artikkelen