Cephalaria er ei slekt i kaprifolfamilien med om lag 65 arter, hovedsakelig i middehavsområdet og ingen naturlig forekommende i Norge. Den kalles også storknappslekta.Bladene er motsatte, og blomstene sitter tett sammen i mer eller mindre halvkuleforma hoder. Overflatisk kan blomsterstanden ligne på kurvplanter, men arter i storknappslekta har frie pollenknapper som stikker ut av blomstene. Hele artikkelen

Ny artikkel