Snøbær, planteslekt i kaprifolfamilien. 17 arter, 16 av dem i Nord-Amerika. Busker med motsatte blad og små, nesten regelmessige blomster; oftest hvite bær. Vanlig snøbær, S. albus, 1–3 m høy, sterkt grenet busk med ovale blad; alminnelig hekkplante og prydbusk over hele Norge, tåler godt skygge. Finnes også forvillet. Også andre arter dyrkes som prydbusker.