Oversetterfag

Oversettelse er å overføre en tekst fra ett skriftspråk til et annet. Ordet oversettelse, eller oversetting, betegner også det som er oversatt, for eksempel et ord, en tekst eller en bok.I norsk bokmål brukes altså både oversettelse og oversetting, noe som gjør det mulig å skille mellom oversetting (som handling eller aktivitet) og oversettelse (som tekst eller ferdig produkt). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sylfest Lomheim

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 7 artikler: