Oversetterfag

En oversettelse, eller oversetting, betegner noe som er oversatt, for eksempel et ord, en tekst eller en bok. I norsk bokmål bruker vi altså både oversettelse og oversetting, noe som gjør det mulig å skille mellom oversetting (som handling eller aktivitet) og oversettelse (som tekst eller ferdig produkt). Bokmål skiller seg dermed fra nynorsk, som bare har omsetjing. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sylfest Lomheim

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 7 artikler: