Oversettelse er å overføre en tekst fra ett skriftspråk til et annet. Ordet oversettelse, eller oversetting, brukes også om det som er oversatt, for eksempel et ord, en tekst eller en bok.Faget som har oversettelse/oversetting som studieobjekt, kalles for oversettelsesstudier (bokmål) eller omsetjingsstudium (nynorsk). I norsk bokmål brukes altså både oversettelse og oversetting, noe som gjør det mulig å skille mellom handlingen, oversetting, og produktet, oversettelse. Hele artikkelen

Ny artikkel