Økologisk økonomi er en fagretning som tar utgangspunkt i at økonomien er en del av en større helhet, nemlig Jorda og biosfæren. Økologisk økonomi bygger på begge fagene økologi og økonomi, og er dermed tverrfaglig i sin innretning.

Grunntesen i fagretningen er at økonomi er en menneskelig konstruksjon som må ta hensyn til naturens lover og økosystemet, og hva som påvirker og endrer naturen. Dette gir begrensninger på bruk av natur, og prioriteringer i bruk av ressurser som uttrykt gjennom et ressurshierarki som skal bidra til at menneskelig aktivitet holder seg innenfor planetens tålegrenser. Denne tilnærmingen var relativt kontroversiell, særlig i tradisjonelle økonomimiljøer, da fagretningen vokste fram på 1970-tallet. Senere har det blitt mer anerkjent at økologisk bærekraft er et premiss for økonomisk og sosial bærekraft.

Faget ble institusjonalisert gjennom etableringen av tidsskriftet Ecological Economics i 1989, og har utbredelse blant annet i Sverige, Tyskland og USA. Foregangspersoner i etableringen av faget var Nicholas Georgescu-Roegen, Herman Daly, Robert Constanza og Peter Söderbaum.

I Norge er Nord Universitetet eneste lærested hvor det undervises i faget. Men deler av økologisk økonomi tas opp i andre fag og disipliner, også i Norge, ofte under andre kurstitler og overskrifter. Sentralt er begrepene sirkulær økonomi og interessent-modellen, som står i motsetning til å kun ta hensyn til aksjonærer.

Andre viktige dimensjoner i økologisk økonomi er samarbeid fremfor konkurranse, og etikk. Tradisjonell samfunnsøkonomi bygger på den etiske retningen nytteverdi, der kun verdier som kan omregnes i penger tas med, og der natur kun er en innsatsfaktor til nytte for mennesker. I økologisk økonomi argumenteres det for andre etiske retninger, som at naturen har en egenverdi, eller verdier som klokskap og rettferdighet. Med slike andre premisser vil en ved bruk av økologisk økonomi kunne sette absolutte grenser for eksempel for utbygging av vei i et område, selv om et samfunnsøkonomisk regnestykke for å bygge mer vei går i pluss. En annen årsak til slike forskjeller mellom økologisk økonomi og mer tradisjonell økonomisk tenkning er tidsaspektet, som kommer til uttrykk ved at man i økologisk økonomi kan bruke en diskonteringsfaktor nær null fordi man mener verdien av fremtidig natur ikke skal reduseres av oss som lever nå.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Nilsen, H. R. (2019). «The hierarchy of resource use for a sustainable circular economy.» International Journal of Social Economics, vol. 47 (1).
  • Røpke, I. (2004). «The early history of modern ecological economics.» Ecological Economics, 50, 293-314.
  • Røpke, I. (2005). «Trends in the development of ecological economics from the late 1980s to the early 2000s.» Ecological Economics (55), 262-290

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg