Skogbruk er pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Skogbruket er også betegnelsen på næringen som utnytter skogen økonomisk. Hele artikkelen