Nicaraguas litteratur

Nicaraguas litteratur har en rik og særegen tradisjon som går tilbake til kolonitiden. Den store dikterhøvdingen er poeten Rubén Darío, og hans posisjon har hatt betydning for lyrikkens sentrale posisjon i Nicaraguas kulturliv. Det er mye politisk engasjement blant nicaraguanske forfattere. Nicaraguanske litterære tekster tar i stor grad opp politiske tema og flere forfattere har hatt sentrale politiske posisjoner. Hele artikkelen

Ny artikkel