Nicaraguas litteratur har en rik og særegen tradisjon som går tilbake til kolonitiden. Den store dikterhøvdingen er poeten Rubén Darío, og hans posisjon har hatt betydning for lyrikkens sentrale posisjon i Nicaraguas kulturliv. Det er mye politisk engasjement blant nicaraguanske forfattere. Nicaraguanske litterære tekster tar i stor grad opp politiske tema og flere forfattere har hatt sentrale politiske posisjoner.. Hele artikkelen

Ny artikkel