Akerselvens Brugseierforening, stiftet 1867 av bruk ved Akerselva eller dens tilløp med formål å beskytte brukenes felles vannforsyningsinteresser. Kjøpte 1876 alle vannrettigheter i Nordmarka og tok på seg fløtingen. Inngikk avtale med Kristiania kommune om kommunal vannforsyning i 1885. Foreningen ble oppløst 1953 og virksomheten ble overtatt av Oslo kommune. Se også Akerselva.