Oslo, tidligere industrianlegg ved Akerselva, opprinnelig kornmølle. 1686 anla Ole Bentsen en papirmølle her, produksjonen startet 1696 som Norges første papirfabrikk. Denne fikk 1838 landets første papirmaskin, bestilt i England av Jacob Juel og Svend Moestue. 1858 ble ytterligere én maskin anskaffet og 1870 en tredje maskin, tilhørende Vøien Papirfabrik, som hørte under Bentse Brug. Den siste ble bygd på Akers mek. Verksted, den første papirmaskin bygd i Norge. Bentse Brug gikk 1889 konkurs, og papirfabrikken innstilte. Bruket ble 1912 kjøpt av Myrens Verksted.