En infeksjonssykdom er en sykdom som er forårsaket av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp eller parasitter). I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt, men sykdom vil ofte innebære at pasienten har klinisk sykdom. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Protozosykdommer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt