Infeksjonsmedisin

Fagansvarlig

Bjørn Myrvang

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 11 kategorier:

 1. Bakteriesykdommer
 2. Begreper i infeksjonsmedisinen
 3. Infeksjonssykdommer med flere mulige årsaker
 4. Metoder innen infeksjonsmedisin
 5. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin
 6. Ormesykdommer
 7. Prionsykdommer
 8. Protozosykdommer
 9. Soppsykdommer
 10. Vektorer
 11. Virussykdommer

Inneholder 8 artikler: