Frisisk

Frisisk er en gruppe språk og dialekter som hører til den vestgermanske gruppen av germanske språk i den indoeuropeiske språkfamilien. Frisisk er nært beslektet med engelsk; sammen med dette sammenfattes det ofte i en anglo-frisisk språkgruppe. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Cathrine Theodorsen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 2 artikler: