Frisisk er en gruppe språk og dialekter som hører til den vestgermanske gruppen av germanske språk i den indoeuropeiske språkfamilien. Frisiske språk snakkes i området langs den sørlige delen av Nordsjøkysten i Tyskland og i Nederland. Man skiller mellom tre frisiske språkgrupper: vestfrisisk, nordfrisisk og østfrisisk (saterfrisisk).Til vestgermanske språk regnes tysk (nedertysk, høytysk), engelsk, nederlandsk og frisiske språk. Hele artikkelen

Ny artikkel