Kunstig intelligens

Kunstig intelligens, forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologien som benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd, og som bruker resultatene til å konstruere datasystemer som er «intelligente» i den forstand at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer.Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst, og med en raskt økende markedsverdi. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Axel Tidemann

Telenor Research

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 11 artikler: