Henrik O. Madsen

Faktaboks

Henrik O. Madsen
Henrik Overgaard Madsen
Født
27. juli 1953
Som konsernsjef i DNV ledet Henrik O. Madsen sammenslåingen av Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd. Det sammenslåtte DNV GL er verdens største skipsklassifikasjonsselskap.

Artikkelstart

Henrik Overgaard Madsen, dansk ingeniør, forsker og næringslivsleder. Henrik O. Madsen har tilbrakt nesten hele sin yrkesaktive karriere i Det Norske Veritas (DNV), hvor han først ble ansatt som forsker i 1982. Fra 1990 har han hatt en rekke ulike lederstillinger i selskapet. Fra 2006 var Madsen konsernsjef i DNV, og fra 2014 konsernsjef for det sammenslåtte DNV GL. Han fratrådte stillingen som konsernsjef 1. august 2015.

Han har ledet selskapet i en periode med omfattende endringer og betydelig vekst, særlig gjennom oppkjøpet av det nederlandske selskapet Kema og sammenslåingen av DNV og Germanischer Lloyd (GL), som fant sted i årene fra 2011 til 2014. Madsen er også en sentral forsker innenfor det ingeniørvitenskapelige fagområdet konstruksjonssikkerhet. Han har vært en viktig eksponent for anvendelsen av sannsynlighetsteoretisk modellering og analyse av konstruksjoners oppførsel og sikkerhet. Fra 2015 er Henrik O. Madsen leder for Norges Forskningsråds hovedstyre og medlem av styret i FNs Global Compact, et samarbeidsorgan for selskaper som arbeider med samfunnsansvar og bærekraft.

Utdanning

Madsen er utdannet bygningsingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole (som etter 1994 ble hetende Danmarks Tekniske Universitet (DTU)). Han fikk sin sivilingeniørgrad i 1976 og avla videre sin lisensiatgrad i 1979, som tilsvarer dagens Phd-grad, innenfor fagfeltet konstruksjoners sikkerhet og pålitelighet.

Forskning og ledelse

Fra 1979 til 1982 vikarierte Madsen ved Danmarks Ingeniørakademi (en frittstående høyskole som siden 1994 har vært en del av DTU). I samme periode hadde Madsen flere internasjonale forskeropphold, blant annet ved lærersteder som Technische Universität i München, Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Northwestern University, Illinois. I 1982 ble Madsen tildelt Professor Ostenfelds Guldmedalje av Dansk Selskab for Bygningsstatik, for sine bidrag til beregningsmetoder for konstruksjonssikkerhet offshore.

I 1982 ble Madsen ansatt i DNVs forskningsavdeling på Høvik utenfor Oslo. I løpet av 1980-tallet var han med på å bygge opp en ledende forskergruppe innenfor konstruksjonssikkerhet ved DNVs forskningsavdeling og det som fra 1984 skulle hete Veritas Research. Her jobbet han særlig videre med matematiske beregninger av sikkerhet og pålitelighet til offshorekonstruksjoner. Gruppen Madsen var en del av, var et av de viktigste satsingsområdene for forskningen i DNV fra midten av 1980-tallet, og hva gjaldt ekspertise så vel som størrelse, en av de sentrale forskergruppene innenfor dette området også internasjonalt.

Læreboken Methods of Structural Safety (1986), der Madsen sammen med danskene Steen Krenk og Niels Christian Lind oppsummerte og tilgjengeliggjorde mange av bidragene som hadde kommet til i faget konstruksjonssikkerhet siden 1970-tallet, har blitt stående som et standardverk i faglitteraturen. I 2002 var Madsen en av flere som ble hedret av det amerikanske Offshore Energy Centre for utviklingen av Reliability-based Design of Marine Structures. Han ble med dette innlemmet i deres Hall of Fame. Svein Fjeld, som også deltok aktivt i den samme utviklingen ved DNV, ble innlemmet i det samme selskapet i 2002.

Madsen tiltrådde som professor ved Danmarks Ingeniørakademi (nå en del av Danmarks Tekniske Universitet) i 1988. Han vendte så tilbake til DNV i 1990, som regionaldirektør i DNVs danske virksomhet. Gjennom 1990-tallet hadde Madsen en rekke lederstillinger i DNV: Fra 1993 var han leder for DNVs virksomhet i Japan, og fra 1998 ledet han selskapets aktiviteter i Norden. I 1999 var Madsen den fremste selskapsinterne kandidaten til å overta stillingen som konsernsjef etter Sven Ullring, som hadde ledet DNV siden 1985. Styret valgte imidlertid å ansette Helge Midttun som konsernsjef, som ikke hadde bakgrunn fra selskapet. Fra 2001 var Madsen forskningsdirektør i DNV. Fra 2002 ledet han DNVs sertifiseringsvirksomhet, som i hovedsak omfattet sertifisering i henhold til diverse ISO-standarder.

Konsernsjef og DNV GL-fusjonen

Fra mai 2006 var Madsen konsernsjef i DNV, etter at han overtok stillingen etter Miklos Konkoly-Thege, som hadde ledet DNV siden 2002. Skipsindustrien har siden den internasjonale finanskrisen i 2008 opplevd betydelig nedgang, men DNV har i samme periode vokst betydelig og utvidet sine virksomhetsområder fundamentalt. I denne perioden har Madsen fremstått som en svært operativ konsernsjef, som også har evnet å handle strategisk. Særlig har to omfattende og vidtrekkende strategiske oppkjøp endret selskapets karakter. Fra 2011 til 2014 kjøpte og innlemmet DNV nederlandske Kema og tyske Germanischer Lloyd. Oppkjøpet av Kema innebar for DNV innlemmelsen av et helt nytt kundesegment – energisektoren – og betød en fundamental utvidelse av DNVs virkeområder. Sammenslåingen av DNV og GL gjorde det sammenslåtte DNV GL til verdens største skipsklassifikasjonsselskap målt i markedsandeler og antall ansatte, og et av verdens største selskaper innenfor hele tjenestespekteret testing, inspeksjon og sertifisering.

Les mer i Store norske leksikon

Utvalgte publikasjoner

  • Madsen, Henrik O., Steen Krenk, og N.C. Lind. Methods of Structural Safety. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
  • Madsen, Henrik O. “Omission Sensitivity Factors.” Structural Safety 5, no. 1 (Januar 1988): 35–45.
  • Ditlevsen, Ove, og Henrik O. Madsen. Structural Reliability Methods. Chichester: Wiley, 1996.

Litteratur

  • Paulsen, Gard, Håkon With Andersen, John Peter Collett, og Iver Tangen Stensrud. Building Trust: The History of DNV, 1864-2014. Oslo: Dinamo Forlag, 2014.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg