Vestlig filosofi er betegnelsen på den filosofien som har blitt utviklet i Europa og etter hvert Nord-Amerika og som har sitt utspring i antikkens Hellas på 500-tallet fvt. Den skilles fra ikke-vestlig filosofi, deriblant østlig filosofi. Foruten om ulikt opphavssted og ulik tradisjon, skiller den vestlige filosofien seg fra den østlige ved at den i sterkere grad søker å trekke et skille mellom filosofi og religion. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Filosofiens historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel