Idéhistorie

Idéhistorie er en gren av historieforskningen som systematisk studerer de teorier, ideologier eller mentaliteter (internaliserte tenkemåter) som gjør seg gjeldende, dominerer eller brytes med hverandre innenfor et samfunn eller en kulturkrets.Faget kan deles inn i politisk, filosofisk, religiøs og litterær idéhistorie avhengig av hvilket område den retter seg mot, men fagets styrke ligger primært i studiet av sammenhenger mellom disse områdene. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Idéhistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 8 artikler: