Subkultur er en kulturform som er en underart av en annen og videre utbredt kultur. Medlemmene av subkulturen deler blant annet interesser, verdier, klesstil og musikksmak. Betegnelsen brukes ofte om ungdomskulturer. Subkulturer deler noen kjennetegn med motkulturer. En viktig forskjell er at mens motkulturer forkaster rådende verdier og ideologier i felleskulturen, vil deltakerne i en subkultur ofte dele sentrale verdier med den kulturen flertallet slutter opp om. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Subkulturer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel