Dyrevern er virksomhet og tiltak for å sikre human behandling av tamme og ville dyr, og for å hindre at dyr blir påført lidelser.Dyrevern brukes som samlebetegnelse for ulike typer sosialt engasjement med formål om å forsvare dyrs interesser.. Hele artikkelen